Suomessa eletään tällä hetkellä erittäin voimakasta muutoksen aikaa. Valtakunnan tason päättäjät ovat tekemässä suuria muutoksia tai rakentamassa kokonaan uudelleen suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan luonnollisesti kuuluvaksi miellettyjä peruspalveluita. Pontimena näille toimille keskeiset ministerit kertovat olevan ”kilpailukyvyn parantamisen”. Kilpailukyky tuntuu kyllä tarkoittavan liikaa keskituloisten työssäkäyvien perheiden kukkarolla käymistä.

Nyt eduskunnan käsittelyssä on esitys varhaiskasvatusmaksujen korottamiseksi. Suomessa on pitkään ollut tiedossa kansalaisten ikärakenne. Siihen olisi ollut mahdollista puuttua jo aikoja sitten, mutta jostain syystä näin ei ole haluttu toimia. Myös Keuruulla kuolee ihmisiä lähes kaksinkertainen määrä syntyvyyteen nähden. Lisäksi Keuruu on ollut muuttotappiokunta jo vuosikymmeniä. Lapsiperheystävälliset valinnat tulisi nähdä Keuruun vetovoimatekijöinä, joiden avulla Keuruuta voidaan markkinoida muualla Suomessa.

Meidän keuruulaisten tulee pitää huolta, ettei varhaiskasvatusmaksuja täällä koroteta. Progressiivisen verotuksen ja muiden heikennysten myötä kaikki osallistuvat näihin säästötalkoisiin jo. Lasten ja lapsiperheiden asemaa sen sijaan ei saisi enempää kurjistaa. Myös subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tulee pitää kiinni. Lapsella tulee olla oikeus virikkeelliseen varhaiskasvatukseen ikätovereidensa seurassa vanhempien elämäntilanteesta riippumatta.

Keuruulla on avattu kuluvana vuotena myös uusi Aurinkolinnaksi nimetty lasten varhaiskasvatuslaitos. Kyseessä on laitos sanan varsinaisessa merkityksessä ulkonäköä ja päivittäisiä rutiineja myöten. Ainoana positiivisena asiana näen tämän maalaiskaupunkiin sopimattoman laitoksen osalta sen, että työntekijät ja lapset saavat oleilla puhtaassa sisäilmassa.

Mielestäni perheen perustaminen on tehty Suomessa jo liian kalliiksi ja sen vaikutukset perheiden talouteen iskevät lujaa. Me suomalaiset olemme turvallisuushakuista kansaa ja haluamme taata lapsillemme mahdollisimman turvallisen lapsuuden. Mielestäni poliittisissa valinnoissa tulisi huomioida päätösten vaikutukset perheen perustamiseen – erityisesti muuttotappiokunnissa kuten Keuruulla. Esimerkiksi valtakunnan politiikan tasolla hyvä kannustin voisi olla ansiotuloista tehtävä tuntuva verovähennys kustakin lapsesta. Paikallistasolla taas voisi tarjota tontin rakentajille ilmaiseksi edellyttäen, että rakentaminen aloitetaan viimeistään tontin omistajan vaihdosta seuraavan vuoden aikana. Perheystävällinen päätöksenteko on avain elinvoimaisuuteen.