Keuruulla sivistystoimen lakisääteisissä toiminnoissa, perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on ollut perustavanlaatuisia puutteita jo vuosia. Toimettomuus asioiden korjaamisessa on johtanut tilanteeseen, jossa on haastavaa, tai jopa mahdotonta, saada osaavia työntekijöitä palkattua. Osaltaan asiaan vaikuttaa raha; sosiaali- ja terveysalan palkat eivät tunnetusti ole niitä rahakkaimpia. Sitten vielä velkainen kunta, joka suhmuroi tytäryhtiöidensä kanssa. Toinen merkittävä seikka on työnantajan imago. Kun imago pääsee rapautumaan, eivät työntekijätkään kilpaile kuka pääse Keuruun kaupungille töihin.

Viime valtuustokaudella tein aloitteen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssien kartoitukseksi ja turvaamiseksi. Aloitteen myötä toteutettiin kysely, jossa on tarkemmin nähtävillä vanhempien ja henkilöstön ajatuksia. Suosittelen perehtymään kyselyyn. Henkilöstön arjen hätä tulee esille vastauksista. Perusopetuksen henkilöstöstä 42 %:n mielestä lisää tukea ja resursseja tarvittaisiin. Pöyristyttävää on myös, että kolmasosa vastaajista kertoo, ettei lapsille kirjattuja tukitoimia pystytä toteuttamaan. Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstön vastaukset ovat vielä hurjemmat. Henkilöstöstä 70 % oli sitä mieltä, että tukea ja resursseja ei ole riittävästi. Lisäksi lapsille kirjatut tukitoimet jäivät toteuttamatta vielä useammin kuin perusopetuksessa, jopa 59 %:n vastaajan mielestä.

Vastausten perusteella Keuruu on todellisuudessa kaukana lapsiperheiden paratiisista. En myöskään ollenkaan ihmettele, jos henkilöstöä on vaikea saada. Henkilöstön vastauksista voidaan päätellä, että lasten tuen tarve Keuruulla ei ole riittävällä tavalla järjestetty ja resursseja tarvitaan. On tärkeää muistaa, että kun lapsille kirjattuja tukitoimia ei pystytä toteuttamaan, rikotaan lakia. Mitähän aluehallintovirasto sanoisi tästä?

Ratkaisu tilanteeseen on. Kyselyn ja sivistyspalveluiden hallinnon näkemysten pohjalta Keuruulle tarvittaisiin lisää työntekijöitä, eri yhteistyötahojen palvelumallit varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, luokkakohtaisia pienluokkia, resurssiopettajia, koulunkäynninohjaajia, koulupsykologin resurssi vastaamaan tarvetta ja erityisopetuksen koordinointiin resurssia. Nämä kaikki maksaa rahaa. Nyt on budjettisuunnittelun aika. Kuka kaupungin hallinnossa tai valtuustossa kehtaa sanoa, että säästetään lapsista? Sitten jos rahaa saadaan, on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että se käytetään tehokkaasti. Se kylläkin edellyttää kykyä ammattitaitoiseen johtamiseen ja organisointiin hallinnon joka tasolla.