Tuulivoima on usein esitetty vihreänä ja kestävänä energianlähteenä, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Kuitenkin syvemmällä tarkastelulla huomaamme, että tuulivoima ei ole niin tehokas tai ympäristöystävällinen kuin meille annetaan ymmärtää.

Yksi suurimmista tuulivoiman heikkouksista on sen tehottomuus. Vaikka voimalat toimivat tuulessa, niiden todellinen energiantuotanto vaihtelee suuresti riippuen tuulen nopeudesta. Usein voimalat tuottavat alle nimellistehonsa, joka johtaa alhaiseen energiatehokkuuteen. Tämä tarkoittaa, että tarvittaisiin suuri määrä tuulivoimaloita tuottamaan riittävästi energiaa, mikä taas johtaa valtaviin maisemanmuutoksiin ja ekosysteemien häiriöihin.

Toinen merkittävä syy olla rakentamatta tuulivoimaloita Keuruulle on sen ympäristöhaitat. Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii valtavia määriä betonia, terästä ja muita materiaaleja, joiden tuotanto aiheuttaa huomattavia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi voimaloiden lapojen valmistuksessa käytetään paljon energiaa ja erilaisia kemikaaleja. Tuulivoimaloiden asentaminen ja niistä saatavan sähkön siirtäminen vaatii myös suuria alueita, mikä johtaa metsien hakkuuseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, maisemallisia haittoista puhumattakaan.

Tuulivoima on myös tunnettu vaikutuksistaan linnuston ja eläimistöön. Lentävät eläimet, kuten linnut ja lepakot törmäävät usein voimaloiden lapoihin, mikä aiheuttaa niiden kuoleman. Näin ollen tuulivoimaloiden sijoittaminen ainutlaatuisille lintu- ja eläinalueillemme aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa paikallisille ekosysteemeille.

Lisäksi tuulivoimalat aiheuttavat melua, mikä vaikuttaa lähellä asuviin ihmisiin. Jatkuva melu voi häiritä unta ja aiheuttaa terveysongelmia, mikä johtaa asukkaiden heikentyneeseen elämän laatuun.

Eiköhän pidetä viranhaltija- ja päättäjätasolla huolta siitä, että Keuruu on ja pysyy tuulivoimavapaana kaupunkina. Mielestäni epäonnistuneen keurismi -kampanjan tarkoituksena on edistää Keuruun matkailua. Jos joku haluaa tuulivoimaloita nähdä, he voivat mennä Länsi- tai Pohjois-Suomeen rannikolle ihailemaan niitä massiivisia myllyjä.