Tulin valituksi Keuruun kaupunginvaltuustoon 2012 syksyn kunnallisvaaleissa – suuri kiitos luottamuksesta äänestäjille. Tiesin että valtuutetun työ on haastavaa ja vie paljon aikaa. Kulunut vuosi on näyttänyt konkreettisesti sen minkälaista luottamustehtävien hoitaminen on kaiken muun ohella. On perhe, työtä ja opiskelua. Tämä on osoittautunut ajoittain haastavaksi yhtälöksi. En kuitenkaan ole kertaakaan katunut sitä että tulin valituksi valtuustoon. Mielestäni valtuustossa tulee olla edustus kaikista ikäryhmistä, jotta päätöksentekoon saadaan laaja näkemys asioihin. Tällä hetkellähän meitä nuoria valtuutettuja Keuruulla ei liiaksi ole. Yhteisistä asioista päättämisen ei pidä olla etuoikeus heille, joilla ei ole muuta kuin aikaa.

Valtuustossa toimiessani olen huomannut, että sanonta ”tieto on valtaa” pitää hyvin paikkansa. Kaikkea tietoa ei yleensä tuoda valmiina tarjottimella meille valtuutetuille. Valtuustotyö vaatisi aktiivista yhteydenpitoa kaupungin työntekijöihin ja viranhaltijoihin.  Luottamustoimessa muun elämän ohella toimivana aika on monesti rajallista ja tämän papereista löytymättömän tiedon hankinta on haastavaa. Tärkeää kokonaiskuvan luomiseksi onkin saada keuruulaisilta palautetta ja mielipiteitä yhteisistä asioista, oli palaute sitten negatiivista tai positiivista.

Suuria haasteita meillä kuitenkin vaikuttaisi olevan edessä koko Suomessa. Infrastruktuuri on monin paikoin uusimisen tarpeessa. Samaan aikaan myös suuret ikäluokat vanhenevat. On sote- uudistusta, kuntauudistusta, leikkauksia ja höyläyksiä siellä sun täällä budjeteissa. Kuralla oleva valtiontalous aiheuttaa paljon hankaluuksia myös kunnissa, kun valtionosuuksia leikataan. Mielestäni uudistukset vaikuttavat osittain valtapeliltä ja vallan keskittämiseltä, vaikka niitä muilla asioilla perustellaankin. Olen sitä mieltä että suuri ei ole aina hyvää eikä kaunista – varsinkaan kuntien tai yksiköiden koossa. Meneillään olevat uudistukset vaikuttavat aivan nollasummapeliltä.

Onneksi Keuruulla ei ole jääty tuleen makaamaan mullistusten keskellä. Ikääntyneille on rakennettu uusi palvelutalo ja nyt myös vammaiset ovat saamassa ensimmäisen omiin tarpeisiinsa räätälöidyn asumisyksikön. Tosin kaupunginhallituksessa vammaisten asumisyksikön paikkaa hieman arvottiin ja tämä arpominen oli jo lähellä uhata koko hankkeen toteutumista. Lisäksi valtuustossa hyväksyttiin joulukuussa uusi budjetti ja taloussuunnitelma, joiden myötä Keuruulle on alkamassa paljon mittavia rakennushankkeita lasten ja nuorten hyväksi tällä vuosikymmenellä. Näitä hankkeita on valmisteltu jo ennen niiden käsittelyä valtuustossa ja suunnitteluakin on aloitettu. Tässä minua huolestuttaa se, että Keuruullakin puhutaan sadoista tuhansista euroista, kun arkkitehdit ja konsultit tekevät papereitaan viranhaltijoille ja lautakunnille. Joulukuun valtuustossa meille valtuutetuille luvattiin valtuustoseminaareja vuoden 2014 alkuun, joissa käydään läpi koulunmäelle suunniteltuja hankkeita. Minkälaiset vaikutusmahdollisuudet valtuutetuilla todellisuudessa on siinä vaiheessa, kun pelkkään suunnitteluun on jo upotettu satoja tuhansia euroja?

Hyvää uutta vuotta 2014!