Pidän marraskuun syyskokouksen merkittävimpänä asiana sääntöuudistusta, jonka hyväksyessämme mahdollistaisimme kenttäväkemme äänen tuomisen nykyistä paremmin kuuluviin. Uusissa säännöissä 8§:ssä esitetty edustajisto olisi erinomainen lisäys nykyisiin sääntöihin, ja mahdollistaisi aktiivien näkemysten esilletuomisen muutoinkin kuin yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla toimivat piirijärjestöt ovat erinomaisen aktiivisia, ja haluaisin olla pääsihteerinä kannustamassa ja mahdollistamassa myös muualla Suomessa toimivien järjestöjemme jäseniä yhtä aktiiviseen toimintaan.

Toivoisin myös, että järjestömme kokouksia pidettäisiin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ja sikäli kuin yhdistyksen uudet säännöt hyväksytään, niin toivoisin myös edustajiston kokousten olevan useammin muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Tampere olisi mielestäni hyvin keskeinen paikka nytkin järjestettävälle syyskokoukselle hyvien kulkuyhteyksien puolesta. Olisi tärkeää että kokoukset olisivat mahdollisimman monen jäsenen tavoitettavissa kohtuullisella vaivalla. Väitänkin, että pääkaupunkiseudulle painottuneet kokoukset rajoittavat kokouksiin osallistuvien jäsenten määrää.

Perussuomalaisten nuorten nykyinen puheenjohtajisto ja muut aktiivit ovat kehittäneet järjestöämme kiitettävällä aktiivisuudella. Kaipaisin nykyistä enemmän kannanottoja myös sisäpolitiikkaan ja kuntatason päätöksentekoon vaikuttaviin asioihin, joista ei suinkaan kuntien toimintaedellytysten turvaaminen ole vähäisimpänä. Myös emopuolueemme Perussuomalaiset rp:n sääntöjen 2§:n mukaisiin kohtiin tulisi ottaa kantaa nykyistä enemmän myös nuorisojärjestönä. Me Perussuomalaiset olemme 2000-luvulla ainoa varteenotettava työväenpuolue. Aiemmin työväenpuolueiden viittaa kantaneet vasemmistopuolueet ovat myyneet aatteensa ja pettäneet työväen ja elinkeinoelämän keskusliiton intressipiirin ulkopuolella toimivat yrittäjät lähtiessään pääministeripuolueen kelkkaan, pettäessään samalla Suomalaisen työväen ja yrittäjät. Meidän tulisi kaikin keinoin pyrkiä vahvistamaan Suomen asemaa kansallisvaltiona, ja turvata maamme säilyminen hyvinvointivaltiona, jota on maamme nykyhallituksen toimesta oltu uhkaavasti ajamassa alas uusliberalistisilla ja yritysten johtamisesta tutuilla menetelmillä.

Yhtenä tärkeimpänä sisä- ja turvallisuuspoliittisena asiana pidän tällä hetkellä Suomen maanpuolustusta, jota erityisesti vihreä liike ja pasifistinen sadankomitea on lähtenyt Ohi On -kansalaisaloitteellaan murentamaan. Mielestäni itsenäisellä Suomella tulee olla jatkossakin asevelvollisuuteen perustuva maanpuolustusta varten oleva armeija. Olen perustanut tämän tärkeäksi kokemani aiheen puolesta myös ryhmän facebookiin: https://www.facebook.com/asevelvollisuus. Maanpuolustuksesta keskustelu on hyödyllistä, ja kehittämiskohteitakin on mahdollista löytää. Mutta aikanaan maamme itsenäisyyttä puolustaneiden ihmisten luomaa perustaa ei tule murentaa.

Tutustu sinäkin tarkemmin emopuolueemme ja nuorisojärjestömme sääntöihin ja arvoihin:

Perussuomalaiset rp: http://www.perussuomalaiset.fi/tietoa-meista/perussuomalaiset-rpn-saannot/

Perussuomalaiset Nuoret: http://www.ps-nuoret.fi/tiedostopankki#!/container/8

http://www.roppanen.fi