Oheista taulukkoa lukemalla voi vetää johtopäätöksiä siitä mitä tarkoittaa hallituksen ja EK:n jo pitkään hokema kilpailukyky. Jokainen voi myös päätellä minkä takia erityisesti talouselämän eliitti on halunnut mm. Bulgarian ja Romanian Euroopan unionin jäsenmaiksi. Halvan työvoiman vuoksi tietysti!

Vaikuttaisi siltä, että innokkaimmat kilpailukyvyn vaalijat unohtavat sen, että kenelläkään ei olisi varaa ostaa niitä ”kilpailukykyisesti” tuotettuja tuotteita, jos kaikkien maiden elintaso olisi tuotantomaiden tasolla ja työpaikat viedään pois Suomesta. Markkinamiehiltä on myös hieno oivallus käyttää tuotteen valmistusmerkintänä ”made in EU”, kun ei haluta kertoa suoraan valmistusmaata.

Ammattiyhdistysliikeellä on ollut tärkeä rooli Suomalaisen työn turvaamisessa kehittyneissä pohjoismaisissa ja pohjois-eurooppalaisissa valtioissa.Vaikka mm. ammattiyhdistysliike on tehnyt työtä epäterveen ilmiön, pimeän työvoiman kitkemiseksi, niin Suomessa käytetään jatkuvasti paljon tuota niin kutsuttua ”harmaata työvoimaa”. Harmaa talous ja pimeän työvoiman käyttö hankaloittaa kohtuuttoman paljon niiden yritysten toimintaa jotka pyrkivät toimimaan rehellisesti.