Valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa päätettiin takauksen myöntämisestä Keulink Kiinteistöt Oy:n lainalle. Takauspäätöksen jälkeen on kuplinut eri tahoilta monenlaisia väitteitä mahdollisista väärinkäytöksistä. Mielestäni on hyvä että asiaa pyritään selvittämään. Esitetyt väärinkäytökset liittyvät kuitenkin veronmaksajien rahoihin.

Valtuustokauden toisessa kokouksessa Keskustapuolueesta tehtiin mielenkiintoinen aloite, jossa mm. haluttiin Keuruun kaupungin tiloissa (päiväkodit yms.) tehtyjen sisäilmamittausten tulokset julkisiksi. Keskustapuolue kuitenkin veti tukensa pois aloitteelta, aloitteen tekijää lukuun ottamatta. Syy siihen oli paikallislehden mukaan se että ”ei ole tapana esittää jyrkkää arvostelua”. En muista aloitteen tarkkaa sanamuotoa, mutta sisältö oli mielestäni todella hyvä. Itse pienen pojan isänä olen kiinnostunut siitä minkä laatuisessa sisäilmassa mm. lapset päiväkodeissa oleskelevat, ja millaisissa oloissa kaupungin työntekijät työskentelevät. Turvallisuus ennen kaikkea!

Tekemistä riittää kun pyrkii seuraamaan vireillä olevan kuntauudistusprojektin käänteitä median ja ministeriöiden antamien tietojen kautta.