Tänään se sitten alkoi, nimittäin nelivuotiskausi kaupunginvaltuutettuna. Päiväni kaupungintalolla alkoi klo 15.00 Keulinkin tiedotustilaisuudella jossa kerrottiin Keuruun Varissaaren alueen vaiherikkaasta lähiajan historiasta. Itse valtuuston kokous alkoi klo 18.00 ja päätettävänä olevat asiat olivat lähes yksinomaan järjestäytymiseen liittyviä. Valittiin valtuustolle puheenjohtajat, kaupunginhallitus ja hallituksen puheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Lisäksi valittiin mm. henkilöt käräjäoikeuden lautamiehiksi, kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi ja poliisin yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan.

Minut valittiin perusturvalautakuntaan sekä varaedustajaksi Keski-Suomen liiton edustajain kokoukseen. Perusturvatoimialan tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkilaisten sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Perusturvatoimialaan kuuluvat hallinto, sosiaalityö, työllisyyspalvelut ja vanhuspalvelut sekä perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon menot. Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain 6 §:n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä ja vastaa sosiaalihuollon järjestämisestä. Perusturvalautakunta vastaa myös raittiustyölain ja -asetuksen mukaisista tehtävistä. Perusturvalautakunnan menoarvio vuodelle 2013 on reilun 40miljoonaa euroa, eli suurehkoista summista puhutaan Keuruun kokoisessa kaupungissakin.