Muutettuani vuonna 2004 Keuruulta Tampereelle menin sattumalta sen kummempia miettimättä kotitalomme asukasyhdistyksen kokoukseen. Tulin samoin tein valituksi mukaan toimintaan ja seuraavana vuonna minut nimettiin jo taloudenhoitajaksi ja turvallisuuspäälliköksi. Kiinnostukseni yhdistystoimintaa kohtaan alkoi kasvaa.

Silloisessa työpaikassani ei toimittu aivan työehtosopimusten hengessä ja aloin selvitellä mitä me työntekijät voisimme tehdä, jotta saisimme oikeudenmukaista kohtelua. Vuonna 2007 järjestimme luottamusmiesvaalit ja minut valittiin pääluottamusmieheksi laittamaan asioita kuntoon. Luottamusmiesten koulutuksissa tutustuin Sähköliiton muuhun jäsenistöön ja kiinnostuin siitä, miten voisin vaikuttaa asioihin muutoinkin kuin omalla työpaikallani. Otin yhteyttä Sähköliiton Tampereen osastoon ja lähdin mukaan toimintaan. Aktiivisuus ammattiosastossa toi mukanaan luottamustehtävän Sähköliiton edustajistossa, joka on liiton ylin päätöksentekoelin.  Edustajistossa toimin myös oman sopimusalani johtokunnassa, joka hoiti mm. sopimusalan työehtosopimusneuvotteluita ja muita alan työehtoihin liittyvien asioiden päätöksentekoa.  Alkuun uutta asiaa riitti ja yhdistystoiminnassa, sekä sen päätöksenteossa oli opettelemista, mutta toiminta oli innostavaa ja opin paljon yhteiskunnan toiminnasta.

Vuonna 2009 sain mahdollisuuden syventää osaamistani, kun minut syyskokouksessa valittiin ammattiosaston sihteeriksi. Siinä pestissä olenkin toiminut aina näihin päiviin saakka. Sihteerin työssä olen perehtynyt syvällisesti moninaisiin yhdistyksen toimintoihin ja hallinnollisten asioiden hoitoon. Olen saanut erinomaisen hyvät mahdollisuudet perehtyä ammattiyhdistys- ja työmarkkinatoimintaan, sekä olen päässyt mukaan päätöksentekoon.

Kaikki luottamustoimeni ovat jatkuvasti kasvattaneet kiinnostustani yhteiskunnan toimintaperiaatteita kohtaan. Aina on tullut, ja tulee edelleen uusia ja outoja asioita joihin etsin jatkuvasti tietoa. Myös kaikkien meidän elämään vaikuttava politiikka on alkanut kiinnostaa minua kasvavassa määrin 20 ikävuoden jälkeen. Vuonna 2008 seuratessamme vaimoni kanssa kunnallisvaalien vaalivalvojaisia, totesin hänelle että taidanpa lähteä itsekin mukaan seuraaviin kunnallisvaaleihin. Osittain vitsinähän sen silloin sanoin, mutta kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin oli jo tuolloin kova. Muutettuamme tänä kesänä takaisin kotiseudulleni päätös ehdokkaaksi lähdöstä kunnallisvaaleihin tuntui luontevalta. Haluan olla mukana päätöksenteossa vaikuttamassa meidän kaikkien arjen hyvinvointiin.