Maakuntalehti Keskisuomalaisessa oli maanantaina 27.10 jälleen törkeä kirjoitus päätoimittaja Pekka Mervolalta. Suoranainen rimanalitus! Mervolan kehoittaessa puolueiden maakunnan kansanedustajia paimentamaan kaupunginvaltuutettuja, en voi kun hämmästellä hänen näkemystään demokratiasta. Mielestäni demokratian pitäisi kulkea alhaalta ylöspäin, eikä ylhäältä alaspäin. Koko sote-uudistus on tullut ylhäältä alaspäin saneltuna, jossa kuntien rooliksi jää antaa lausuntoja valmiiksi päätettyihin asioihin. Mielestäni tämä on näennäisdemokratiaa. Sote-uudistus on toistuvasti törmännyt perustuslaillisiin ongelmiin ja muihin ristiriitoihin, olisiko nämä voitu välttää aidolla demokratialla? Minäkin kuntapäättäjänä ja kansalaisena tunnen itseni täysin hallintoalamaiseksi, en kansalaiseksi jota hallinto palvelee. Mielestäni hallinnon tehtävä on palvella – eikä alistaa kansalaisia ja kuntalaisia.
Olin viimevuonna Keski-Suomen liiton maakuntahallituksessa sorvaamassa yhtä versiota sote-lausunnosta. Tuolloin paikalle oli saapunut myös maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Pekkarinen (kesk). Pekkarinen liputti tuolloin vahvasti maakunnallisen soten puolesta ja oli äänileikkureita vastaan. Äänileikkurilla tarkoitetaan sitä, ettei yhdelläkään kunnalla voi olla yli 50 prosenttia päätösvallasta. Tällainen kuntahan käytännössä jyräisi muut äänillään. Pekkarisen mielestä äänileikkureita ei tarvita, koska asioista voitaisiin sopia järjestämissopimuksin. Itse en kuitenkaan luota siihen että kukaan muu kuin pienet kunnat itse ajaisi meidän etujamme. Olemmehan nähneet mitä Petäjäveden käsi- ja taideteolliselle tapahtui. Pienet syödään pikku hiljaa. Tällaista meillekin lienee Jyväskylän suunnalta suunnitteilla.
Keuruun kaupunginvaltuusto päätti rohkeasti kokouksessaan ottaa kantaa Erva-alueeseensa sen sijaan, että olisi noudatettu kaupunginhallituksen valmistelemaa linjaa päättämättömyydestä. Tämän jälkeen myös Keuruun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oinonen (kesk) antoi mielestäni erittäin kyseenalaisen ja demokratiaa halveksuvan lausunnon Pirkanmaan maakuntalehti Aamulehdelle. Oinonen totesi antamassaan lausunnossa, ettei hän usko että päätös tulee voimaan. Oinoselta taisi kuitenkin unohtua että kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä elin, eikä millään elimellä ole otto-oikeutta sen päätöksiin jos ne ovat laillisia.
Kaiken kaikkiaan sote-uudistuksen tarkoituksena on poistaa raja-aitoja ja parantaa palveluiden saatavuutta. Unelmatilanne olisi kun voisimme hankkia tarvitsemiamme palveluita sieltä mistä niitä laadukkaimmin, kustannustehokkaimmin ja turvallisimmin saamme. Sote-uudistus ei koske vain sitä missä kaupungissa kukakin kävisi mieluiten lääkärissä. Sote-uudistuksessa on kyse perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lisäksi sosiaalipalveluista, kuten lastensuojelusta, vammaispalveluista, kotihoidosta ja ikäihmisten asumispalveluista. Jostain syystä Keuruun sote-päätöstä koskevasta uutisoinnista on puuttunut objektiivisuus kokonaan ja se on ollut kuntalaisia pelottelevaa. Se on myös unohdettu kertoa että Terveydenhuoltolaki mahdollistaa tälläkin hetkellä valinnanvapauden niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Jos siis keuruulainen haluaa saada erikoissairaanhoidon palvelunsa Jyväskylästä, se on mahdollista vaikka kuuluisimme TAYS-ervaan. Toivottavasti tämä pieni kilpailu kannustaa sairaaloita kehittämään palveluidensa laatua ja saatavuutta.
Valtuuston päättäessä suuntaamisesta TAYS-ervaan, saimme hyvät kortit lähteä selvittämään tulevaisuutta Keuruun ehdoilla. Eräs viranhanltija totesi valtuuston kokouksen jälkeen ettei tiedä yhtään mihin olemme nyt menossa – olisikohan asiaa ollut hyvä selvittää ajoissa kun on päätetty kuntaliitosselvityksistäkin. Erva- alue ei myöskään ole kiveen hakattu, vaan sitä voidaan perustelluista syistä muuttaa. Tällä päätöksellä Keuruu osoitti, että haluamme pitää langat omissa käsissämme ja nimenomaan ajaa keuruulaisten etua näissä suurissa muutoksissa. Nyt onkin hyvä tilaisuus pyrkiä säilyttämään päätösvalta Keuruulla ja keuruulaisilla, eikä luovuttaa sitä millekään kasvottomalle instanssille.