Päätöksentekoa seuratessa ihmetyttää eri puolueiden eriävät näkökannat. Pyrkivätkö jotkut puolueet ajamaan jonkun pienen ryhmän etuja? Vai pyrkivätkö kaikki puolueet vilpittömästi ajamaan koko Suomen kansan etua? Itse olen tullut siihen johtopäätökseen että jotkut puolueet todellakin pyrkivät ajamaan asioita joidenkin pienten intressipiirien etujen mukaisesti, jotkut puolueet pyrkivät ajamaan asioita oman kansallisvaltion etujen mukaisesti. Kolmas ryhmä on sitten sellainen että pyritään ajamaan asioita koko maailmaa syleilevästi. Tällä reseptillähän syntyy maamme nykyhallituksen kaltainen konsepti joka sisältää kompromissejä monessa asiassa, ja etenkin pienet joutuvat toimimaan oman arvomaailmansa vastaisesti saadakseen edes jotain ajamiaan asioita lävitse.

Erilaiset kansainväliset liitot ja liittoumat varmastikin tähtäävät maailmanrauhan säilymiseen, mutta voisiko olla niin että nekin kääntyvät jossain vaiheessa itseään vastaan? Nykytilanteeseenhan on päädytty kokemusten kautta, ja varmastikin pyritään välttämään ettei historia toistaisi itseään.  Voiko olla niin että monet erilaiset pitkänajan kuluessa syntyneet kulttuurit ja arvomaailmat voidaan integroida täysin yhteen? Jossain vaiheessahan yhteentörmäyksiä alkaa silläkin saralla tulemaan kun demokratia on edustuksellista, ja henkilökohtaiset näkemykset ja pyrkimykset saavat valtaa sen sijaan että kansan ääni ja tahto tulisi kuuluviin. Euroopan unionistakin taitaa hyödyn korjata kotiin sen perustajavaltiot?

Tällä hetkellä Suomessa vireillä oleva kuntauudistus on mielestäni täysin rahan, tehokkuuden ja vallan keskittämisen nimissä tehtäväksi haluttu täysin ideologinen viritelmä. Se myös kaventaisi demokratiaa ja kuntien itsemääräämisoikeutta. Mielestäni Suomessa pitäisi olla nykyistä enemmän alueellista itsehallintoa alueiden erilaisista tarpeista ja lähtökohdista johtuen. Suomessa on samanaikaisesti myös todellisia kriisikuntia jotka eivät niille asetetuista velvollisuuksista selviä ilman valtion apua. Kuntauudistusta ei pidä toteuttaa missään muodossa sellaisena että suurten kaupunkien palvelut paranisivat ympäryskuntien maksamana, ja että ympäryskuntien asukkaiden palveluiden käyttäminen vaikeutuisi muun muassa heikkojen ja pitkien kulkuyhteyksien takia.