Kokoomuksen ja kokoomusvetoisen hallituksen toiminta vaikuttaa käsittämättömältä. Keskisuomalainen taas kertoi kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkusen haaveesta yhdistää kaikki 12 ministeriötä yhteen könttään. Visiohan on ollut jo aiemminkin esillä ”superministeriöksi” kutsutulla nimellä.

Kuntauudistus on ollut yksi päähallituspuolueen suuri ideologinen visio tehokkuuden nimissä. Elokuussa uutisoitiin kuntaliiton johtavan lakimiehen Kari Prättälän jäämisestä eläkkeelle, ja hän ei povannut kovin ruusuista tulevaisuutta kuntauudistukselle nykymuodossaan.

Tällä hetkellä kunnissa on käsillä lausunto sosiaali- terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista. Kehyskunnassa asuvana en ole nähnyt kyseisessä raportissa mitään hyvää. Raportti antaa sellaisen kuvan, että tämäkin uudistus on tehty maakuntien keskuskaupunkien tarpeisiin ja heidän palvelutasoaan ylläpitäväksi ja parantavaksi, meidän kehyskuntalaisten rahoittamana. Tästä väliraportista ei löydy kuitenkaan mitään konkreettista siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokkuus paranisi. Esimerkiksi Keski-Suomen pohjalle rakennetulla vastuukuntavetoisella mallilla vajaan 300 000 ihmisen väestöpohjalle tulisi miljardiluokan budjetilla pyörivä päätöksentekoelin, jossa pahimmassa skenaariossa yksi kaupunki voisi käyttää todellisuudessa päätösvaltaa haluamallaan tavalla. Väliraportti kun esittää että äänileikkureita ei otettaisi käyttöön missään SOTE- eikä ERVA-tasolla.

Mielestäni kunta- ja SOTE-uudistukset tulisi nykymuodossaan haudata täysin, ja tekijöiden tulisi ottaa opiksi tehdyistä virheistä ja ylilyönneistä. Kuntien itsemääräämisoikeus tulee säilyttää jatkossakin, jotta asukkailla on tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä vaikuttavaan päätöksentekoon, ja kuntien päätöksenteon läpinäkyvyyttä tulisi lisätä ja parantaa. SOTEn järjestämiseen voisi olla hyvä harkita koko maan kattavaa valtiorahoitteista mallia. Kaikennäköisiä raportin tarjoamia tilaaja-tuottaja mallin mukaisia virityksiä tulisi välttää, koska ne lisäävät vain byrokratiaa ja suorittamatonta työtä tekeviä portaita.