Tiistai 21.5.2013 klo 6:00 – Joonas Röppänen

Valtuustoaloite 20.05.2013

Keuruun Kaupungille

Teen ensimmäisenä allekirjoittajana valtuustoaloitteen Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n ja Keulink Kiinteistöt Oy:n toiminnan lakkauttamiseksi ja tarpeellisten toimintojen siirtämiseksi suoraan Keuruun Kaupungin alaisuuteen.

On kestämätön tilanne että kaupunginvaltuutetutkaan eivät saa päätöksenteossa tarvittavia tietoja yhtiöistä, jotka Keuruun Kaupunki omistaa lähes 100%:sti. On syntynyt tilanne, jossa meidän kuntalaisten, siis veronmaksajien, omaisuutta hallinnoi tosiasiallisesti joku muu kuin me itse. Uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa päättämästämme takauksesta on syntynyt keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Asiasta on keskusteltu myös kaupunginvaltuustossa, ja tarkentavia tietoja pyydettäessä niitä ei ole annettu. Syyksi on kerrottu että tiedot kuuluvat liikesalaisuuksien piiriin. Julkisessa keskustelussa on ilmennyt myös asioita jotka antavat syytä epäillä, että Varissaaren alueen kiinteistössä ja rakennuksissa tapahtuneiden omistajan vaihdosten ja konkurssien yhteydessä on toimittu meidän veronmaksajien näkökulmasta epäedullisesti. Sikäli kuin elinkeinotoimintaa halutaan kehittää veronmaksajien rahoilla, on sen tapahduttava avoimesti ja läpinäkyvästi sekä toiminnan on oltava tarkastelua kestävää. Elinkeinotoiminnan kehittämisen tulisi tapahtua tasapuolisesti kaikkia yrittäjiä kohtaan. Tuet, lainat ja takaukset pitää myöntää säännösten mukaisesti.

Me allekirjoittaneet esitämme että Kehittämisyhtiö Keulink Oy sekä Keulink Kiinteistöt Oy toiminta lakkautetaan ja yhtiöt puretaan. Purettujen yhtiöiden toiminta siirretään Keuruun Kaupungin alaisuuteen tarpeellisilta osin, jotta meillä valtuutetuilla on tosiasialliset mahdollisuudet saada tietoja kaupungin kustantamasta elinkeinotoiminnan kehittämisestä minkään salassapitosäännösten estämättä. Vaihtoehtoisesti edellä mainittujen yhtiöiden on muutettava sopimuspolitiikkansa sellaiseksi, että kaupunginvaltuutetuille voidaan pyydettäessä antaa kaikki tiedot yhtiöistä ja yhtiöiden tekemistä toimista minkään salassapitosäännösten estämättä. Toimiin näiden järjestelyiden tekemiseksi tulisi ryhtyä ensi tilassa.

Keuruulla 20.05.2013

 

Joonas Röppänen
Kaupunginvaltuutettu, Perussuomalaiset


Aloitteen allekirjoitti minun lisäksi oman ryhmäni kollegat sekä kolme SDP:n valtuutettua. Valtuustossa äänestettiin myös tilinpäätöksen hyväksymisestä Varissaaren alueen kiinteistön viimevuosien tapahtumien takia. Tilinpäätös hyväksyttiin äänin 28-6, yksi Keskustan valtuutettu pidättäytyi äänestyksestä.

On mielenkiintoista nähdä millaiset elinkeinoyhtiöiden toimintadellytykset tulevaisuudessa ovat, kun mm. EU säädös 2008/C 155/02 asettaa rajoituksia takausten suhteen.