Maanantaina 9.4 valtuuston kokoukseen on tulossa käsittelyyn aloite uimahallimaksujen yhdenmukaistamisesta. Aloitteessa ehdotetaan, että kaikkien eläkeläisten maksut yhdenmukaistetaan niin, että uimahalli- ja kuntosalimaksut ovat samanhintaiset kaikille eläkkeellä oleville. Tällä hetkellä +70 vuotiaat eläkeläiset maksavat vuoden voimassa olevasta seniorikortista 60€, kun taas alle 70-vuotiaat eläkeläiset esimerkiksi kausikortin ostaessaan 320€ vuodessa.

Aloite ei ole menossa läpi. Perusteena käytetään tulonmenetyksiä. Rahallinen menetys olisi aloitteeseen annetun vastauksen mukaan noin 20 000€.  Toisena perusteena käytetään tutkimusta, jonka mukaan ensimmäiset vuodet eläköitymisen jälkeen lisäävät liikunta-aktiivisuutta, mutta aktiivisuus laskee 6-10v eläkkeelle jäämisen jälkeen. Alennettua maksua on haluttu kannustimeksi tähän ikävaiheeseen. Tutkimuksessa on havaittu, että erityisesti useammat krooniset sairaudet ja leskeksi jääminen vähentävät liikuntaharrastusta.

Väestön ikääntymisen vuoksi nyt on oikea aika panostaa eläkeläisten terveyden ja toiminatakyvyn ylläpitämiseen. Eläkeläisten hyvä fyysinen toimintakyky vähentää palveluiden tarvetta tulevaisuudessa. Lihasvoimaharjoittelun on tutkimuksissa todettu vaikuttavan positiivisesti paitsi fyysisen kunnon ylläpitämiseen myös terveyteen, mielialaan, elämänlaatuun ja kognitiivisiin toimintoihin sekä vähentävän kaatumisia. Hyvä kunto ennaltaehkäisee ja hoitaa kroonisia sairauksia ja vahvistaa psyykkistä kykyä selviytyä vastoinkäymisistä.

Maksuja yhdenmukaistamalla voitaisiin pienentää kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen heti eläkkeelle jäädessä. Aloitettua tapaa on helpompi pitää yllä sairauksien tai menetysten kohdatessa. Pienellä teolla voisi olla suuria vaikutuksia. THL:n mukaan yhden lonkkamurtuman hoito maksaa 20 000€. Ihan oikeasti? Onko eläkeläisten hyvinvointi oikea säästökohde vai onko tämä hölmöläisten peiton leikkausta?