Keuruulla ensihoitopalvelua tuottaa kaksi pelastuslaitoksen ambulanssia. Eikö kuulostakin hyvältä kun
meillä on kaksi ambulanssia huolehtimassa kansalaisten ja kuntalaisten turvallisuudesta?

Keuruulla toinen yksikkö on ympärivuorokautisesti välittömässä lähtövalmiudessa. Toinen yksikkö on
valmiudessa ainoastaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 13-21. Seuraava lähin ambulanssi on
Petäjäveden paloasemalla valmiudessa arkisin klo 8-16 ja viikonloppuisin klo 8-20. Yöaikana klo 20-08
Keuruun ambulanssi on läntisen Keski-Suomen ainoa ambulanssi. Pääasiallisena toiminta-alueena on
Keuruun lisäksi myös Multian ja Petäjäveden kuntien alueet. Toiminta-alueen säde on n. 40km ja pinta-ala
n. 3000km2. Tehtävämäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa.

Edellä mainittujen faktojen seurauksena syntyy tilanne jolloin yöaikaan yhdellä ensihoitoyksiköllä ei voida
tuottaa ensihoitopalvelua turvallisesti lain edellyttämällä tavalla. Lain mukaan ensihoitopalvelun
pääasiallisena tehtävänä on ensihoitovalmiuden ylläpitäminen sekä äkillisesti sairastuneen tai
loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon
hoitolaitoksen ulkopuolella, tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden
tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön. Sairastuneen tai loukkaantuneen kuljetuspaikat jatkohoitoa
varten ovat pääsääntöisesti Jyväskylä tai Tampere riippuen tarvittavasta hoidosta. Käytännössä
ensihoitotehtävä, joka vaatii kuljetuksen Jyväskylään, aiheuttaa keskimäärin noin 3 tunnin tyhjiön jolloin
alueella ei ole ensihoitovalmiutta. Tampereelle kuljetettavat potilaat vielä pidemmän.

Yöaikaan tehtäviä saattaa jonoutua ja potilaan tavoittamisviiveet saattavat venyä pitkiksi. Hätäkeskuksen
korkeariskisiksi arvioimille tehtäville hälytetään yleensä lähin vapaana oleva ensihoitoyksikkö maakunta- tai
sairaanhoitopiirirajoista välittämättä. Tällöinkin välittömästi henkeä uhkaavissa tilanteissa potilaiden
tavoittamisviiveet voivat koitua kohtalokkaiksi joiden seurauksena on pahimmillaan ihmishengen
menettäminen tai pysyväksi jäävä toimintakyvyn aleneminen tai joutuminen pysyvästi hoitolaitokseen
hoidon aloittamisen viivästymisen seurauksena. Näissä tapauksissa inhimillisen kärsimyksen lisäksi
kustannukset voivat kohota huomattavan suuriksi yhteiskunnalle ja veronmaksajille.

Yöaikaan Keski-Suomessa Keuruun ambulanssin toimialuetta lähimmän ensihoitoyksikön asemapaikat ovat
Jyväskylässä. Jyväskylässäkin ensihoitojärjestelmä voi olla niin kuormittunut, ettei siellä ole vapaita
ensihoitoyksiköitä hälytettävissä paikkaamaan tyhjiöalueen tehtäviä. Maantieteellisesti Keuruuta lähin
ensihoitoyksikkö on Pirkanmaalla Mänttä-Vilppulassa, jonka pääasiallinen tehtävä on hoitaa ensihoidon
tehtäviä omalla toimialueellaan. Mänttä-Vilppulan jälkeen seuraavaksi nopeimmin Keuruun toimialueen
tavoittavan ensihoitoyksikön asemapaikka on Virroilla. Ei ole lainkaan harvinaista että Vaasan hätäkeskus
joutuu yöaikaan hälyttämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta ensihoitoyksikön Keuruun
ensihoitoyksikön toiminta-alueelle. On myös tilanteita että Vaasan hätäkeskus on joutunut hälyttämään
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta samanaikaisesti useampia ensihoitoyksiköitä erillisille kiireellisille
tehtäville Keuruulle tai Keuruun ensihoitoyksikön toiminta-alueelle.

Eri tahoilla niin Keski-Suomessa kuin Pirkanmaallakin on noussut esiin huolta tilanteesta. Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin alueella syntyvät tyhjiöt aiheuttavat lumipalloefektin, joka aiheuttaa tyhjiöitä toisen
sairaanhoitopiirin alueelle toistuvasti. Tilanne on kestämätön ja erittäin vaarallinen. Työskentelen itsekin
ensihoitajana ambulanssissa ja voin samaistua eri tahojen ilmaisemaan huoleen aiheesta. On vain ajan
kysymys milloin jotain ikävää tapahtuu mikäli resurssipuutteita ei hoideta kuntoon. Monitoimiyksiköillä
näitä ongelmia ei ratkaista. Monitoimiyksikkö voi olla usein sidottuna toisaalle pelastuksen tehtävälle, kun
sitä tarvittaisiin ensihoidon tehtävälle.

Keuruun paloasemalla on olemassa valmiina tilat ja kalusto ongelman lieventämiseen. Jos nämä ongelmat
eivät ole olleet tiedossa, niin tämän kirjoituksen tarkoitus on tuoda asioiden todellinen tila kuntalaisten ja
kansalaisten tietoisuuteen. Laastariratkaisu ongelmaan läntisen Keski-Suomen osalta olisi pyrkiä saamaan
Keuruulla arkipäivisin valmiudessa oleva ensihoitoyksikkö ympärivuorokautiseen valmiuteen.